Wethouder Helmond erkent ”historische vergissing” mestverwerker

De Helmondse wethouder Antoinette Maas erkent dat het gemeentebestuur met de vergunning voor mestverwerker Den Ouden een ”historische vergissing” heeft begaan. Gevolg van deze vergunning is dat inwoners van de wijk Brouwhuis al langdurig in de stank zitten. Samen buiten eten of een verjaardagsfeestje vieren is er niet meer bij en ze moeten zelfs de brievenbus afplakken om te voorkomen dat de stank naar binnen komt.
Maas erkent dat er een groot probleem is en vindt dat Den Ouden al veel eerder maatregelen had moeten treffen. Dat bedrijf beroept zich echter op zijn vergunning en stelt dat het aan de normen voldoet. Dit welles-nietes spelletje werd op 13 augustus opgevoerd voor de rechtbank in Den Bosch, waar Den Ouden een verzoek om een voorlopige voorziening had neergelegd om niet al op korte termijn te hoeven voldoen aan opgelegde maatwerkvoorschriften door de provincie.

”Mensen moeten brievenbus afplakken om
te voorkomen dat stank naar binnen komt’

Zowel gemeente als provincie blijken na de verleende vergunning in 2014 vrij machteloos te staan tegenover het bedrijf. In plaats van te zoeken naar oplossingen, wil het bedrijf strenge maatwerkvoorschriften aanvechten. Volgens Den Ouden kan het niet aan deze maatwerkvoorschriften voldoen.  Daartoe heeft het bedrijf een zogeheten bodemprocedure opgestart.
De kwestie Den Ouden is illustratief voor meerdere mestverwerkers in Nederland. Deze zijn met steun van lokale politici en veel overheidsgeld opgestart om een einde te maken aan het gigantische mestoverschot. De vergunningverlening en handhaving vertonen echter allerlei tekortkomingen. Dat heeft ook te maken met een gebrekkige regelgeving. Een bedrijf kan makkelijk roepen dat het aan de normen voldoet. Het is lastig aan te tonen dat dit niet het geval is. Bovendien zijn de normen vaak veel te ruim. Het kost veel tijd om deze tekortkomingen te herstellen. Ondertussen zitten omwonenden in de stank.
De uitspraak van de voorzieningenrechter in de zaak Den Ouden wordt binnenkort verwacht.

Update: Op 5 februari 2019 was er een zitting bij de bestuursrechter in Den Bosch. Provincie, gemeente en omwonenden stonden daar omdat Den Ouden de opgelegde maatwerkvoorschiften niet accepteert. De Stichting Advies Bestuursrechtspraak (StAB) was om advies gevraagd. Een hogere schoorsteen de pijp voorzien van een speciale techniek om stank af te breken, de zogeheten koude-plasma-methode., zou kunnen helpen, aldus de StAB.  Begin maart doet de rechter uitspraak.

Update: Op 5 april 2019 heeft de bestuursrechter bepaald dat Den Ouden de maatwerkvoorschriften dient te accepteren, met uitzondering van het voorschrift om geregeld een geuronderzoek uit te voeren. Dit betekent dat het bedrijf onder meer de schoorsteen moet aanpassen en uitsluitend van maandag tot en met vrijdag mestkorrels mag produceren.
Den Ouden had gezegd dat hij wel iets wilde doen aan de stankoverlast, maar dat hij dan wel wilde uitbreiden. Een bekende vorm van ”boerenchantage” waar de rechter inmiddels niet meer intrapt.
De bestuursrechter merkt fijntjes op dat het geen kwaad kan dat het bedrijf de noodzakelijke maatregelen treft zonder tegelijkertijd een vergroting van de productiecapaciteit aan te vragen. Gelet op de vele klachten over geuroverlast is er volgens de rechtbank wel iets aan de hand op het bedrijventerrein waar ook de mestverwerker gevestigd is. Het siert de provincie dat zij probeert de oorzaak hiervan te achterhalen en er wat aan te doen. ”Het bedrijf kan wellicht het vertrouwen van de omwonenden terugwinnen door maatregelen te treffen. Als de omgeving geen onaanvaardbare geurhinder meer ondervindt, komt dat vertrouwen ook wel weer terug”, aldus de bestuursrechter.

Update: Op 16 maart 2020 dient de zaak bij de Raad van State. Omwonenden stellen dat de provincie de mestfabriek teveel behandelt als ware het een koekjesfabriek. Het Eindhovens Dagblad citeert Brouwhuis-bewoner Bert van Sas: Als je met de echte stankbeleving van mest rekent, is de stankcontour acht keer zo groot en valt heel Brouwhuis er binnen.” Volgens de provinciewoordvoerster en Den Ouden is dat niet waar en klopt de norm wel, al erkende de eerste dat Brabant Den Ouden in 2018 een aantal strengere maatregelen heeft opgelegd om stankoverlast voor omwonenden binnen aanvaardbare perken te houden.
Van Sas gelooft niet dat het werkt. Volgens hem is duidelijk aantoonbaar dat zodra Den Ouden een filter in de luchtbehandelingsinstallatie vervangt de klachten uit de wijk opeens ophouden, om in de maanden erna weer te stijgen. ”Niemand in de wijk weet wanneer Den Ouden de filters vervangt, dat weet je pas ruim een half jaar erna. Dan is het toch opvallend dat net na het vervangen van de filter bij Den Ouden de stankklachten in de wijk tot nul dalen. In feite zou Den Ouden de filters elke maand moeten vervangen. maar ze doen het maar twee keer per jaar waardoor we twee maanden geen stank hebben en tien maanden heel veel. Eigenlijk mag Den Ouden maar op zeven dagen per jaar meer stankoverlast dan normaal produceren maar in de praktijk is dat 70 tot 100 dagen per jaar.”  (Bron: Eindhovens Dagblad: Brouwhuis’ protest bij Raad van State: ‘Negeer stank Den Ouden niet langer’.

Zie ook : Stinkende mestverwerker Den Ouden stil gelegd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

16 − veertien =