Werkgroep Max 5 odeur

De werkgroep Max 5 odeur bestaat uit leden van burgergroeperingen die actief zijn in de provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel. Zij hebben het rapport Max 5 odeur samengesteld. Dit rapport is ingebracht in de evaluatie Wet geurhinder en veehouderij (Wgv), die in 2016 heeft geleid tot een advies aan de staatssecretaris van Infrastuctuur en Milieu. Leden van de werkgroep hebben intensief deelgenomen aan de evaluatie. De evaluatie heeft mede geleid tot een onderzoek naar het rendement van luchtwassers.
Klik hier voor het evaluatieadvies: evaluatie-geurregelgeving-advies-op-hoofdlijnen-22-okt-2016
Klik hier voor het luchtwasseronderzoek: Luchtwasserrapport+Geurverwijdering+deel+2

Contact:

Gert van Dooren
Leefmilieu Veghel
leefmilieuveghel-erp@online.nl

Jinke Hesterman
secr. burgerwerkgroep max5odeur
jinkehes@wxs.nl

Andre Vollenberg
Vereniging Behoud de Parel
info@behouddeparel.nl

Geert Verstegen
Milieu vereniging Land van Cuijk
geert@mlvc.nl

Lid van de werkgroep was Ries Kock. Ries was een groot pleitbezorger van ”meten is weten”. Hij is op 31 augustus 2017 overleden.

9 gedachten over “Werkgroep Max 5 odeur

 1. We wonen sind 17 jaar naast een boerderij. Geen probleem. De landelijke geur neem je voor lief, die hoort erbij.
  Echter, sinds enige jaren komen hier enkele malen per jaar enorme tankwagens uit Brabant, die hier de mest komen lozen. Op de auto’s staat als bedrijf mestdistributie. Dit wordt gedeponeerd op het vrije stuk land tussen de wijk Aa-landen en de Brinkenbuurt. Het beneemt je letterlijk de adem.
  Volgens mij is de gemeente Zwolle hiervan de eigenaar. Ik heb vorig jaar gebeld met de gemeente of dit toegestaan was, maar kreeg geen duidelijk antwoord.
  Het probleem stond op mijn lijst om het aan te kaarten bij de wijkvereniging Brinkenbuurt te Zwolle, maar door het artikel in de Stentor lijkt het me goed dit probleem bij uw werkgroep aan te kaarten.

  Met vriendelijke groet,
  Ada van Huffelen
  Spiekerbrink 38
  8034 RB Zwolle
  06-23000833

 2. Pingback: Elektronische neuzen inzetten tegen stankoverlast | max5odeur.nl

  • Max 5 odeur is de naam van een werkgroep die zich inzet voor een drastische verlaging van de geurnormen voor de veehouderij. Die normen zijn nu veel te hoog en zouden moeten worden teruggebracht tot maximaal 5 odeur. Wij pakken geen plaatselijke problemen aan, maar adviseren wel. Het advies is om je niet te laten afschepen door de gemeente. Als de gemeente inderdaad eigenaar is, dan moeten ze weten wat daar gebeurt. Je kunt ook een klacht indienen bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. Die controleren eventuele mestdumpingen.

 3. Kan er iemand een kritisch kijken naar de (nieuwe) vergunning voor Den Ouden in Helmond?
  ik maak mij grote zorgen over de gezondheid en stank overlast

  Martijn

 4. Wat een smerig bedrijf. Er is veel mis bij Den Ouden in Helmond. Het bedrijf zou door een onafhankelijk, technisch bureau doorgelicht moeten worden. Omgevingsdiensten missen de expertise om dit soort bedrijven goed te kunnen beoordelen. Den Ouden moet nu zelf geuronderzoek doen, maatregelen treffen en kijken of die werken. Ik kan me voorstellen dat je daar je twijfels bij hebt. Wie kent een technisch bureau dat deze klus aankan? In elk geval binnen zes weken na 6 oktober tegen het ontwerpbesluit zienswijze indienen en pleiten voor onafhankelijk, technisch onderzoek.

 5. Beste I. de Zwarte, geur van veestallen meten is nog weer een vak apart. Dat heeft met de samenstelling van de stoffen te maken. De huidige meetmethoden kennen een grote mate van onzekerheid. Er zij speciale e-noses voor de veehouderij in ontwikkeling.

 6. Beste, Ik lees hier op de site veel over het meten van de stankoverlast in odeurs.
  En het terugbrengen naar 5 is het streven.Wij wonen aan de Belgische grens en weten uit uit het verleden dat wat hier niet gebouwd mag worden wel net over de grens mag: kippenstallen, geitenstallen, varkensstallen. Dit word dan ook hier veelvuldig gedaan.(Stramproy-Kinrooi) Nou is onze vraag zijn hier Europese richtlijnen voor? wordt met het meten van odeurs ook rekening gehouden met geur die ook nog van Belgie afkomstig is? Hebben wij als Nederlander recht van spreken als wij stankoverlast ervaren? kunnen wij iets doen tegen het uitbreiden aanvragen van een vergunning van vleeskuikensstallen grenzend aan onze huizen?

 7. De wet geurhinder veehouderij is nationale wetgeving. In die wet zit geen plicht tot het uitvoeren van cumulatieve berekeningen, laat staan dat er bij vergunningverlening rekening wordt gehouden met ”grensoverschrijdende stank”. Dit lijkt me iets voor de minister. Stuur haar een brief. Vraag of zij daar een oplossing voor wil zoeken in overleg met collega in Belgie. Stuur een afschrift van deze brief naar de vaste kamercommissie voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit cie.lnv@tweedekamer.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

veertien − zes =