Staat: ”stankregels niet in strijd met hoger recht”

”De Staat is van mening dat de regelgeving op het gebied van geur en veehouderijen niet in strijd is met hoger recht en ook voor het overige niet onrechtmatig is. Om die reden ziet de Staat ook geen aanleiding om te overleggen over een aan uw cliĆ«nten uit te keren schadevergoeding.”

Dat is de boodschap van de staatssecretaris van Infrastuctuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven aan de advocaat Nout Verbeek die optreedt namens achttien inwoners van Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel.

De afwijzende reactie zal een dezer dagen leiden tot het indienen van een dagvaarding. De gedupeerden willen een proces voeren omdat zij vinden dat de Staat met de huidige regelgeving tekortschiet in zijn verplichting om omwonenden van intensieve veehouderijen te beschermen tegen stankoverlast. Er is volgens hen sprake van een onrechtmatige daad. Ook zal gevorderd worden dat de schade wordt vergoedt die eisers hebben geleden door het onrechtmatige handelen van de Staat.

1 thought on “Staat: ”stankregels niet in strijd met hoger recht”

  1. In 2018 importeerde Nederland voor 477 miljoen euro varkensvlees in datzelfde jaar exporteerde Nederland voor ruim 1.8 MILJARD euro varkensvlees.
    Zou dat misschien de reden zijn dat S TIENTJE het niet in strijd vindt met de regels?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

dertien − 13 =