PvdA: meer middelen om stankoverlast te bestrijden

Twee Kamerleden van de Partij van de Arbeid – Tjeerd van Dekken en Yasemin Çegerek – willen dat de staatssecretarissen Mansveld en Dijksma aangeven welke mogelijkheden gemeenten hebben om lokaal stankoverlast van veehouderijen beter te bestrijden. Ze hebben daar Kamervragen over gesteld. Cumulatie van geurhinder zou een reden kunnen zijn om bovenwettelijke geurnormen te stellen, aldus de PvdA-ers.

Aanleiding is de poging van de gemeente Oirschot om stankoverlast van een varkenshouderij te beperken. De gemeente wilde de varkenshouder extra maatregelen opleggen, omdat zijn bedrijf zich in een overbelaste situatie bevindt. De Raad van State heeft echter bepaald dat de varkenshouder al genoeg deed om de overlast te verminderen.

Met hun vragen informeren de PvdA-ers in feite naar de lopende evaluatie Wet geurhinder veehouderij. In een tussenadvies wordt al gepleit voor herinvoering van cumulatie bij de berekening van geurhinder. Ook wordt geadviseerd een instrumentarium te ontwikkelen om op een praktische manier bij overbelaste situaties aanvullende eisen te kunnen stellen om de geurbelasting binnen een ambitieuze termijn terug te dringen.

De GGD’en Brabant/Zeeland hebben gemeenten in Noord-Brabant eerder al de suggestie gedaan om in overbelaste situaties middels een aanhoudingsbesluit geen nieuwe vergunningen af te geven.

Brief resultaat onderzoek geurhinder van veehouderijen-1

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

drie × 4 =