Nieuw mestbeleid, meer mestfabrieken, meer overlast

Het nieuwe mestbeleid van minister Carola Schouten houdt in dat vrijwel alle mest van de intensieve varkens- en pluimveehouderij in Nederland naar een mestfabriek gaat. De mest zal niet langer worden uitgereden op akker- en grasland. Dat nieuwe beleid is goed voor het milieu, maar slecht voor de leefbaarheid in het buitengebied. Er zullen de komende jaren veel mestfabrieken komen op plaatsen waar ze overlast veroorzaken en schadelijke effecten hebben op de volksgezondheid.

Was er in Brabant aanvankelijk een beleid om mestfabrieken uitsluitend te bouwen op industrieterreinen, de laatste tijd dringt de mestlobby aan op de bouw van mestfabrieken in het buitengebied. Het Brabants Burgerplatform waarschuwt gemeenten in Brabant daarom voor aanvragen die nieuwe mestfabrieken mogelijk moeten maken.
Er is sprake van een ”dubbele lobby”, aldus het Burgerplatform. Aan de ene kant de lobby van de mestverwerkers die zich liever in het buitengebied vestigen, omdat het daar goedkoper is. En aan de andere kant de lobby van bedrijven op bedrijventerreinen die de komst van mestfabrieken willen tegenhouden.

In een brief aan gemeenten wijst het Brabants Burgerplatform erop dat de lobby van de mestverwerkers gebruik maakt van verkooppraatjes die de overlast en gezondheidseffecten wegpoetsen. Zo wordt aangevoerd dat mestfabrieken werken volgens het ”potdichtprincipe”. Maar dat geldt alleen voor fijnstof, aldus het Burgerplatform. ”Voor andere emissies, zoals gassen, ziektekiemen en stank geldt deze regel helemaal niet. Bovendien is het potdichtprincipe niet altijd dwingend. Als een gemeente het bevoegd gezag is, kan zij zelf bepalen of ze dit potdichtprincipe wil hanteren. En veel gemeenten hebben deze beleidsregel nog niet overgenomen.”

Ook de beleidsregel Industriƫle geur biedt, aldus het Burgerplatform, onvoldoende bescherming. Er zijn geen regels die de kwaliteit van de leefomgeving echt waarborgen, stelt het Burgerplatform vast. Ook een afstandscriterium van 500 meter ziet de mestlobby niet zitten, zo is in diverse mestdialogen gebleken.

In Brabant lijkt de weg nu vrij voor de vestiging van grote mestfabrieken, tenzij gemeenten dwars gaan liggen. Volgens het Burgerplatform is daar alle reden toe, gezien de overlast die mestfabrieken veroorzaken en de grote hoeveelheden gemeenschapsgeld die ermee gemoeid zijn.

Meer over de overlast en bestuurlijke ellende van mestfabrieken, lees ”Mestverwerking: van incident naar ramp”, een verzameling berichten van de afgelopen jaren. Het overzicht wordt geregeld geactualiseerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

achttien − acht =