‘E-noses voor veehouderij binnen drie tot vijf jaar’

Veehouderijen, gemeenten en omwonenden kunnen binnen drie tot vijf jaar beschikken over e-noses die behulpzaam zijn bij het vaststellen van stankoverlast. Dat zei Jan Kees Boerman (Evironmental Monitoring Systems uit Sint Annaland) op een door de werkgroep max5odeur georganiseerde bijeenkomst in Veenendaal.

Boerman gaf op verzoek van max5odeur voorlichting aan de leden van de ambtelijke werkgroep evaluatie wet geurhinder veehouderij. Hij heeft veel ervaring met e-noses, onder meer in de voedselindustrie. Eerder heeft hij ook een proef gedaan met e-noses bij een varkenshouderij.
De technologische ontwikkelingen op het gebied van geurregistratie gaan snel en bieden zeker perspectief voor degenen die stankoverlast ervaren vanuit de veehouderij, zo bleek uit zijn woorden. In Amerika zijn er al neuzen die kunnen vaststellen of er 8 of 10 odeur uit een bedrijf komt. Het kalibreren van de neus op die specifieke geur en het inleren van de data kost nu nog teveel tijd. Om real time te kunnen meten, zodat er ook direct maatregelen mogelijk zijn, moet er nog een slag gemaakt worden. De huidige neuzen kunnen al wel voorspellen. Ze registreren vooral veranderingen in de sterkte van de geur en in de samenstelling.

Boerman suggereert stap voor stap te werk te gaan en eerst een pilot op te zetten. ”Meten is weten, maar met meten is ook veel tijd versleten”, geeft hij het belang aan van een zorgvuldige aanpak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *