Meer stank en fijnstof mogelijk uit open pluimveestallen

In open pluimveestallen kan natuurlijke ventilatie optreden waardoor de berekende uitstoot van geur, fijnstof en ammoniak niet klopt. De bestuursrechter in Zwolle heeft mede om die reden een vergunning voor een pluimveebedrijf in de gemeente Olst Wijhe vernietigd.

De pluimveehouder had niet aangetoond dat alle lucht via het gekozen emissiepunt de stallen verlaat. Hij wilde het bedrijf bij een gelijkblijvende ventilatiecapaciteit uitbreiden van 40.000 naar 60.000 leghennen met uitloop en had daartoe de overdekte uitlopen in gebruik genomen als strooiselruimten. Daardoor ontstonden stallen die aan een zijde geheel open zijn en alleen door windbreekgaas zijn afgeschermd.
De bestuursrechter in Zwolle heeft de Stichting Advies Bestuursrechtspraak om advies gevraagd. Omdat de stallen al in gebruik waren volgens de nieuwe vergunning, kon deze ter plekke een luchtstroom naar buiten constateren. Er was dus sprake van een ontoereikende onderdruk in de strooiselruimten.
Volgens de rechter dient er rekening mee te worden gehouden dat de stallen ook op natuurlijke wijze ventileren. In dat geval zijn de uitgevoerde berekeningen met betrekking tot geur, fijn stof en ammoniak onjuist. De pluimveehouder had gekozen voor een stalsysteem met een zeer lage emissiefactor. Daardoor dacht hij 50% meer hennen te kunnen gaan houden. Nu valt hij terug op de oude vergunning en moet hij een deel van de hennen verwijderen.

De gerechtelijke uitspraak past in de lijn van onderzoek van het RIVM. Het model waarmee geuremissies worden berekend is volgens het RIVM niet geschikt voor enkele relevante kenmerken van de huidige stallen: veranderingen in stalontwerp, huisvesting, ventilatie en voeding kunnen ieder afzonderlijk de geuremissies beïnvloeden. ”Samen kan het tot verschillen leiden tussen modeluitkomsten en de werkelijke geurbelasting. Als voorbeeld: nieuwe grote pluimveestallen hebben een lage uitlaat en een horizontale uitstroomopening. Dit zorgt voor andere verspreiding in omgeving dan het
rekenmodel aangeeft”, aldus het RIVM in een zogeheten duidingsonderzoek.

Klik hier voor de uitspraak van de bestuursrechter
Duidingsonderzoek oplegnotitie RIVM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

negen + twee =