De buren van Bosweg 3 in Deurne

Uit de ledenbrief van Stopdestank van mei 2021

In het buurtschap aan de Bosweg is het leefmilieu slecht door uitstoot van intensieve veehouderijen. De gemeente Deurne erkent dat. Toch stemt het college van B&W in met de uitbreiding van de kippenmesterij van Van den Berg Bosweg BV met 80.000 dieren aan Bosweg 3. Daardoor komt het totaal aantal plofkippen daar op meer dan een kwart miljoen. De burgers in het buurtschap zijn ten einde raad. Nog meer stank, nog meer fijn stof. Ze maakten bezwaar en ze dienden een zienswijze in maar die heeft het college van B&W verworpen. Met de gang naar de rechter proberen ze het onheil te keren, zo meldt Vereniging Stopdestank in Deurne.

Vanwege ernstige stankoverlast trok de provincie in 2014 7½ ton subsidie (belastinggeld) uit om de veehouderij aan Bosweg 4 te verplaatsen naar een locatie een kilometer verder. Nu krijgt het bedrijf aan Bosweg 3 van de gemeente een vergunning om uit te breiden met 80.000 vleeskuikens. In totaal zitten er dan straks een kwart miljoen plofkippen aan de Bosweg. De gemeente erkent dat er in de buurt sprake is van een overbelast leefmilieu maar vindt dat geen reden om de vergunning te weigeren. De gemeente: ‘we houden ons aan de wet’. Daarmee is de kous af. Eén keer is de wethouder op verzoek van de hopeloze buurtbewoners komen praten. Maar hij gaf onmiddellijk aan dat hij niets voor hen kon doen omdat alles geregeld werd binnen de wettelijke regelgeving. Geen enkel gemeenteraadslid heeft contact opgenomen met de buurtbewoners.

De bewoners hebben geen andere keuze dan een zaak aan te spannen bij de Raad van State. Tegen de gemeente Deurne. Voor de zoveelste keer moeten inwoners naar de Raad van State omdat de gemeente Deurne hen de deur wijst. ”Wij, burgers in het buitengebied, voelen ons niet geholpen door onze overheden. En als je de ontwikkelingen volgt, voelen we ons zelfs gediscrimineerd t.o.v. agrarische ondernemers”, schrijft een van de buurtbewoners aan Stopdestank.nl.