Krimp varkens met 10% leidt tot minimaal 6% minder stank

Van achttien onderzochte stikstof- en klimaatmaatregelen heeft een krimp van de varkenssector het meeste effect op de leefbaarheid. 10% Minder varkens leidt tot minimaal 6% minder stank, zo heeft het Centrum voor Landbouw en Milieu becijferd. Mogelijk neemt de stank verder af, als vooral oudere bedrijven worden gesaneerd en/of bedrijven die dichtbij woonkernen staan.

Andere maatregelen die niet alleen stikstof, maar ook stank verminderen zijn: 10% minder pluimvee, 50% minder import van kalveren en 10% vergisten van drijfmest van melkvee en varkens. De overige veertien stikstof- en klimaatmaatregelen doen niets op het gebied van stank.

Wat betreft het vergisten van varkensmest in een monovergister, merkt het CLM op dat de geuremissie van varkensbedrijven waarschijnlijk zal afnemen. ”Hoe groot dat effect is hangt af van de verdeling van geuremissie veroorzaakt door (niet goede verlopende) verteringsprocessen van het veevoer ten opzichte van die door rottingsprocessen in de mest gedurende opslag en vergisting. Hieromtrent zijn geen relevante data bekend”, aldus het CLM.
Desondanks zal er met 10% mestvergisting een effect zijn, dat tussen minimaal 0% en maximaal 10% van de geuremissie ligt. Doordat 63% van de geuremissie van de gehele Nederlandse landbouw wordt veroorzaakt door de varkenshouderij, zal die een tot twee procent afnemen. Het CLM beoordeelt het effect van de maatregel als positief ten aanzien van de geuremissie.

Urgenda, Wakker Dier, Triodos Foundation en het Innovatiefonds CLM hebben de vergelijking en beoordeling van de stikstof- en klimaatmaatregelen financieel mogelijk gemaakt. Klik hier


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

1 + 13 =