De buren van De Heijderhoeve in Zeeland

In het Brabantse plaatsje Zeeland komt aan de Peelweg een varkenshouderij met 17.000 varkens: de Heijderhoeve. ”Daarnaast zijn er nog eens zo’n 3000 varkens. Iets meer naar links: een koeienbedrijf met zo’n 350 beesten, en er komt nog een varkensbedrijf. Nog iets verder naar links: een grote geitenhouderij met 3000 geiten. En helemaal links nog een varkensbedrijf met 15.000 beesten. Weliswaar in Langenboom, maar ‘s zomers stink je hier je huis uit”, schetst Piet Catsburg de woonomstandigheden in dit Landbouw Ontwikkelings Gebied.Uit het Brabants Dagblad van 31 december 2020
Graspeel Zeeland: de stinkende resten van een hyperambitieus plan
Het landbouwontwikkelingsgebied Graspeel in Zeeland zou een dikke tien jaar geleden de oplossing voor alle problemen zijn. Agrariërs konden uitbreiden zonder burgers tot last te zijn, met de gemeente Landerd als regisseur van het geheel. Het liep totaal anders. De hele episode kent louter verliezers.


Grof geteld zestigduizend varkens en biggen, honderdduizend mestkuikens, drieduizend geiten, en zo’n vijfentwintighonderd melkkoeien en kalveren met bijbehorende stank. Dat is voor vijfenveertig Zeelandse gezinnen die op de Graspeel wonen de erfenis van ‘het LOG’.

Piet Catsburg (69) staat voor zijn huis aan Graspeel 45 in Zeeland. Misnoegd kijkt hij rond en wijst op een in aanbouw zijnde varkenshouderij aan de Peelweg op amper 200 meter afstand. ,,De Heijderhoeve: straks 17.000 varkens. Daarnaast nog eens zo’n 3000 varkens. Iets meer naar links: een koeienbedrijf met zo’n 350 beesten, en er komt nog een varkensbedrijf. Nog iets verder naar links: een grote geitenhouderij met 3000 geiten. En helemaal links nog een varkensbedrijf met 15.000 beesten. Weliswaar in Langenboom, maar ‘s zomers stink je hier je huis uit. En zijn luchtwasser maakt meer herrie dan de F16’s van Volkel die hier regelmatig over vliegen.”

Catsburg woont dan ook midden in de Graspeel. Er staan 45 huizen. ,,Wij wonen in een boerenrepubliek”, vindt Catsburg. En hij meent het. ,,De boeren hebben hier de rechten, de burgers alleen plichten.” Vanuit dat gevoel richtten de bewoners van het gebied een actiegroep op, Actiegroep Groen Graspeel, die tot op de dag van vandaag bestaat en inmiddels al zeker 25 rechtszaken heeft gevoerd, tot aan de Raad van State toe.

,,Ooit begonnen we met zo’n 25 man. Er zijn er inmiddels veel afgehaakt. Ze hielden het niet vol, vooral vanwege de stress”, zegt Olga Meulenbroek (39). Zij woont op de Schuifelenberg, schuin tegenover de Heijderhoeve. Zij vreest de komst van de 17.000 knorrende en stinkende ‘overburen’.
Groen Graspeel wil nu een onafhankelijk onderzoek naar de geuruitstoot bij de megavarkensstal. ,,Hij mag volgens de vergunning 9 oudeur uitstoten, maar volgens de Omgevingsdienst (ODBN) komt-ie aan 32″, zegt Piet Catsburg. Voor dat onderzoek is een onafhankelijk voorzitter gevonden in de persoon van de Veghelse oud-wethouder Jan Kerkhof.
De boosheid van Catsburg en de zijnen richt zich vooral op de gemeente. ,,We hadden na lang praten eindelijk een convenant met de gemeente, de provincie en de ZLTO, onder leiding van arts/chemicus Henk Jans. Per locatie werd bekeken wat al of niet mogelijk was. De provincie zou tachtig procent van de kosten voor haar rekening nemen. De gemeente twintig. En toen veegde in 2015 burgemeester Bakermans in een klap het hele convenant van tafel met als motivatie dat er in Landerd wel meer overbelaste gebieden waren. Niet waar. Moet-ie zijn eigen geurverordening en gezondheid effect screening nog maar eens goed lezen”, zegt Catsburg boos.
Gevolg was dat de provincie ook niet meer wilde betalen, met alle gevolgen van dien, zo redeneert hij. Het LOG mag dan al jaren geleden verdwenen zijn, zeker de bewoners van de Graspeel ervaren nog dagelijks de overlast ervan.

Update 9 april 2021
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd heeft de Omgevingsdienst Brabant Noord gevraagd iedere 14 dagen een controle op de geuremissie van de vestiging van de Heijderhoeve in Zeeland uit te voeren. Dat gebeurt na aanhoudende klachten van omwonenden. De Heijderhoeve exploiteert in Zeeland een bedrijf met 17.000 varkens. Het college van Landerd stelt dat er geen aanwijzingen zijn dat de onderneming zich niet aan de regels houdt. Het vermoeden is dat de luchtwassers van het bedrijf veel minder rendement leveren dan op papier was toegezegd. Dat is volgens het gemeentebestuur een landelijk probleem. De gemeente Landerd heeft daar in een brief aan staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat op gewezen. (bron: Agriholland)

Update 12 december 2021
https://www.max5odeur.nl/heijderhoeve-tien-keer-zoveel-stank-als-vergund/

De buren van Bosweg 3 in Deurne

Uit de ledenbrief van Stopdestank van mei 2021

In het buurtschap aan de Bosweg is het leefmilieu slecht door uitstoot van intensieve veehouderijen. De gemeente Deurne erkent dat. Toch stemt het college van B&W in met de uitbreiding van de kippenmesterij van Van den Berg Bosweg BV met 80.000 dieren aan Bosweg 3. Daardoor komt het totaal aantal plofkippen daar op meer dan een kwart miljoen. De burgers in het buurtschap zijn ten einde raad. Nog meer stank, nog meer fijn stof. Ze maakten bezwaar en ze dienden een zienswijze in maar die heeft het college van B&W verworpen. Met de gang naar de rechter proberen ze het onheil te keren, zo meldt Vereniging Stopdestank in Deurne.

Vanwege ernstige stankoverlast trok de provincie in 2014 7½ ton subsidie (belastinggeld) uit om de veehouderij aan Bosweg 4 te verplaatsen naar een locatie een kilometer verder. Nu krijgt het bedrijf aan Bosweg 3 van de gemeente een vergunning om uit te breiden met 80.000 vleeskuikens. In totaal zitten er dan straks een kwart miljoen plofkippen aan de Bosweg. De gemeente erkent dat er in de buurt sprake is van een overbelast leefmilieu maar vindt dat geen reden om de vergunning te weigeren. De gemeente: ‘we houden ons aan de wet’. Daarmee is de kous af. Eén keer is de wethouder op verzoek van de hopeloze buurtbewoners komen praten. Maar hij gaf onmiddellijk aan dat hij niets voor hen kon doen omdat alles geregeld werd binnen de wettelijke regelgeving. Geen enkel gemeenteraadslid heeft contact opgenomen met de buurtbewoners.

De bewoners hebben geen andere keuze dan een zaak aan te spannen bij de Raad van State. Tegen de gemeente Deurne. Voor de zoveelste keer moeten inwoners naar de Raad van State omdat de gemeente Deurne hen de deur wijst. ”Wij, burgers in het buitengebied, voelen ons niet geholpen door onze overheden. En als je de ontwikkelingen volgt, voelen we ons zelfs gediscrimineerd t.o.v. agrarische ondernemers”, schrijft een van de buurtbewoners aan Stopdestank.nl.