Boekel schakelt voor buurtschap de Elzen terug naar 5 odeur

De gemeente Boekel neemt het voortouw in de bestrijding van stankoverlast door de veehouderij. Voor het gebied (De Elzen), waar sprake van een matig tot zeer slecht leefklimaat zal de norm voortaan 5 odeur bedragen. Ook maakt de gemeente gebruik van de mogelijkheid om de 50%-regeling buiten werking te stellen.

De gemeente heeft bureau Pouderoyen Tonnaer een geurgebiedsvisie laten opstellen om een uitweg te zoeken uit een situatie waarin sprake is van aanhoudende stankoverlast veroorzaakt door de varkenshouderijen. Uit het rapport blijkt dat ingrijpen mogelijk is. Dit heeft zich vertaald in een nieuwe geurverordening. Varkenshouders in het gebied die azen op uitbreiding, wordt met deze geurverordening de pas afgesneden.

De gemeente zet twee sloten op de deur:
a) Een norm van 20 OU geur achtergrondbelasting, opgenomen in het bestemmingsplan,
a) Een aanscherping van de voorgrondnorm geur van 7 OU naar 5 OU voor de Elzen,
opgenomen in de ontwerp geurverordening.

Veehouderijen die willen uitbreiden en stank reduceren, kunnen daarvan niet langer een deel weer inzetten om meer dieren te gaan houden. ”De door verbeteringen behaalde geurreductie moet ten goede komen aan het structureel verbeteren van het woon- en leefklimaat in De Elzen”, aldus het college van B&W van Boekel. ”Daarom is het belangrijk dat de vrijkomende milieuruimte die kan ontstaan als veehouderijen stoppen, verplaatsen of hun geurbelasting verminderen, niet opnieuw ingenomen kan worden door uitbreidende veehouderijen. Hiermee wordt voorkomen dat ontwikkelingen kunnen plaatsvinden die in onvoldoende mate bijdragen aan de gewenste afname van de geurbelasting.”

Klik hier voor de geurgebiedsvisie en de geurverordening

1 gedachte op “Boekel schakelt voor buurtschap de Elzen terug naar 5 odeur

  1. Een voorbeeld van hoe het ook kan. Al tientallen jaren is de overlast van de sector op vele locaties bovenmatig groot. Andere overheden, gemeentes provincies en de BV Nederland kunnen hier nu een voorbeeld aan nemen en dezelfde weg inslaan.

    Goed zo gemeente Boekel.
    Zegt het voort.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

1 × 1 =