Tijdige stalcontrole voorkomt stankoverlast

Gemeenten kunnen vrij eenvoudig een hoop stankoverlast voorkomen door nieuwe of vernieuwde stallen te controleren voordat ze in gebruik worden genomen.

Gemeenten hebben een dergelijke bevoegdheid en kunnen in voorschriften opnemen dat stallen pas in gebruik mogen worden genomen als alles in orde is. Bij een dergelijke controle zou moeten worden nagegaan of alle vereiste voorzieningen in de stal, zoals luchtwassers of mestbandbeluchting, aanwezig zijn en goed functioneren.

Nu laten gemeenten een dergelijke controle vaak achterwege, zoals onder meer blijkt uit het voorbeeld van de pluimveehouderij in het Groningse Wagenborgen, gemeente Delfzijl. Daar kon vleeskuikenhouder Jasper Koning ongehinderd zijn gang gaan en zijn stallen vullen met 125.000 kippen zonder dat hij twee luchtwassers had geïnstalleerd. De stank is er sindsdien niet meer te harden. Omwonenden hebben de gemeente zover gekregen dat er ingegrepen wordt: Koning heeft een forse dwangsom aan zijn broek hangen van 30.000 per week. Op 26 mei moeten de luchtwassers geïnstalleerd zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *