Tijdige stalcontrole voorkomt stankoverlast

Gemeenten kunnen vrij eenvoudig een hoop stankoverlast voorkomen door nieuwe of vernieuwde stallen te controleren voordat ze in gebruik worden genomen.

Gemeenten hebben een dergelijke bevoegdheid en kunnen in voorschriften opnemen dat stallen pas in gebruik mogen worden genomen als alles in orde is. Bij een dergelijke controle zou moeten worden nagegaan of alle vereiste voorzieningen in de stal, zoals luchtwassers of mestbandbeluchting, aanwezig zijn en goed functioneren.

Nu laten gemeenten een dergelijke controle vaak achterwege, zoals onder meer blijkt uit het voorbeeld van de pluimveehouderij in het Groningse Wagenborgen, gemeente Delfzijl. Daar kon vleeskuikenhouder Jasper Koning ongehinderd zijn gang gaan en zijn stallen vullen met 125.000 kippen zonder dat hij twee luchtwassers had geïnstalleerd. De stank is er sindsdien niet meer te harden. Omwonenden hebben de gemeente zover gekregen dat er ingegrepen wordt: Koning heeft een forse dwangsom aan zijn broek hangen van 30.000 per week. Op 26 mei moeten de luchtwassers geïnstalleerd zijn.

2 gedachten over “Tijdige stalcontrole voorkomt stankoverlast

  1. De controles werden uitgevoerd door de omgevingsdienst Groningen, deze dienst is de toezichthouder die i.o.v. de Gemeente Delfzijl (waar deze Kuikenmesterij Maatschap Koning onder valt). Volgens de Omgevingsdienst Groningen (en dus ook de Gemeente Delfzijl) was er al jaren bekend dat Koning zijn zaakjes inzake de luchtwassers/emissie-uitstoot niet op orde had, toch werd er niet ingegrepen en hierdoor zaten en zitten de omwonenden letter en figuurlijk in de penetrante stank van kippenmest die bestaat uit fijnstof en ammoniak. Deze uitstoot is zeer schadelijk voor de gezondheid. Ook na de aankondiging van het dwangbevel (dat op 16-06-2016 afliep), en de Gemeente handhavens zou gaan optreden met hoge boetes of sluiting, is er niets veranderd. De stank is nog net zo erg en de opgelegde aanpassingen voor een goed werkend luchtwassers etc. is ook nog steeds niet in orde aldus de Omgevingsdienst Groningen op 25-07-2016. Intussen gedoogd de Gemeente Delfzijl wederom en handhaaft niet….??

  2. Hebben jullie al een jurist in de arm genomen? Jullie zouden ook paar raadsleden kunnen benaderen met verzoek om schriftelijke vragen te stellen. Ondertussen ook nadenken over acties.

Geef een reactie