Max5odeur: directeur POV geeft valse voorstelling van zaken

Klik hier voor het optreden van Janssen op de bijeenkomst van Pigbusiness jaarspecial

De werkgroep max5odeur heeft bij Linda Janssen, directeur van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), bezwaar gemaakt tegen haar uitlatingen over burgers die zich inzetten voor een beter leefklimaat. Janssen schildert hen af als een stel beroepsactivisten.

Op een bijeenkomst ter gelegenheid van Pigbusiness Jaarspecial, betoogde Janssen: ”Er lopen dagelijks 17 FTE’s in Nederland rond en ze zitten aan elke overlegtafel. Ze hebben maar één doel: Minder varkens in Nederland.” De werkgroep max5odeur heeft bij Janssen bezwaar gemaakt tegen deze onjuiste voorstelling van zaken.

”Uw uitlatingen kloppen in zoverre dat de burgers die betrokken zijn bij de overlegtafels waarover u spreekt, één varkensgeluid en één pluimveegeluid laten horen: minder varkens en minder kippen. Maar het klopt niet dat deze burgers vanuit enig dienstverband opereren. Genoemde werkzaamheden worden geheel pro deo uitgevoerd. Wij zijn allen vrijwilligers, er is geen sprake van een FTE, o.i.d, wij doen dit alles in onze eigen vrije tijd vanuit een sterke motivatie om de leefbaarheid in talrijke plattelandsgemeenten waar de agrarische sector dominant aanwezig is, te verbeteren.”

Volgens de leden van de werkgroep max5odeur is deze valse voorstelling van zaken niet bevorderlijk voor het overleg dat gaande is. Leden van de werkgroep max5odeur hebben deelgenomen aan de evaluatie Wet Geurhinder Veehouderij, de klankbordgroep Handreiking Veehouderij en Gezondheid en aan de gesprekken met de Commissie Biesheuvel. Op het moment nemen zij deel aan de klankbordgroep vervolgonderzoek verbetering rendement luchtwassers.

Update 6 januari 2019
Linda Janssen, directeur van de POV, is niet bereid tot een rectificatie, zo blijkt uit haar antwoord op een verzoek van max5odeur om publiekelijk haar uitspraak te corrigeren. De enige correctie die volgens haar noodzakelijk is, betreft het aantal FTE’s. Dat zijn er geen 17 maar 18. Verder blijft ze erbij dat alle mensen die op pad zijn om de belangen van de ‘minder varkens boodschap’ te behartigen gezamenlijk 18 fte volmaken.

Letterlijk heeft ze daar gezegd:
”Natuurorganisaties, milieuorganisaties en dierenactivisten hebben een gezamenlijke agenda en die agenda is: minder varkens in NL. Het gaat elke dag om 18 FTE wat door heel NL rijdt en overal roept dat er minder varkens moeten worden gehouden. We komen ze overal tegen, in de provincies, aan alle klimaattafels, we komen ze als het gaat over luchtwassers tegen, over mest – op alle thema’s zitten ze met één agenda: minder varkens in NL.”

Op Pigbusiness.nl is meer te vinden over de campagne die de POV op het moment voert met een reeks artikelen over dierenactivisme in Nederland. Het is een bekende methode van organisaties die gebukt gaan onder interne verdeeldheid: creëer een gemeenschappelijke vijand en maak deze zo groot mogelijk.

4 gedachten over “Max5odeur: directeur POV geeft valse voorstelling van zaken

  1. Het is een typische houding van de intensieve veehouderij, die vergeleken kan worden met de methodiek die bijv. Wilders, Baudet en Trump gebruiken. Geen gesprek aangaan met feiten en een breder perspectief als basis, maar botweg de partijen die een andere mening hebben negatief te positioneren. Daarmee hun stemvolk, die niet gewend is om dieper in de materie te duiken, te bedienen met een stoere houding en een simpel gevoel van gelijkhebben. Het overleg wordt kapot gemaakt want via feiten zouden zij het onderspit delven en hun egoistische belang niet dienen.

  2. De agrarische sector heeft in de loop van de jaren op zeer professionele manier een extreme invloed verkregen in alle bestuurlijke sectoren en zeer sterk in alle gemeenten en is ook in organisaties in de gemeenten geinfiltreerd (zelfs in milieueducatie organisaties) . Dit is bijna op een criminele schaal gebeurd, waardoor de sector een buiten proportionele invloed verkregen heeft en vaak zonder dat de burger zich bewust was van die invloed. Om een beter machtsevenwicht te verkrijgen is een heel grote invloed van de milieugroepen noodzakelijk. Pas de laatste jaren hebben die zich goed georganiseerd en nu bestaat de angst bij de agrarische sector dat zij hun invloed gaan verliezen.

  3. Hoeveel belangenbehartigers heeft deze sector rondlopen in de wandelgangen rondlopen in Den Haag en Brussel (goed betaald)? Een varkensgeluid vanuit POV EN ZLTO? In de afgelopen 2 decennia 20.000 varkenshouders minder in Nl. Wordt daar het dierenwelzijn beter van? Stop met het voor de gek houden van burgers ėn boeren. In de BZV (Brabantse zorgvuldigheidsscore veehouderij) worden geen echte oplossingen aangedragen voor de stankoverlast. Mest bestaat voor ongeveer 95% uit water. Stop met het heen en weer slepen hiervan. Minder beesten is echt de enige oplossing. Met 70 tot 80% minder varkens komt de voedselvoorziening in NL echt NIET in gevaar

  4. Beste mensen,

    De industriële varkenshouderij is in staat van ontbinding. De opkomst heeft plaats gevonden in een volledig democratische setting. Uitzonderingen daargelaten. We leven niet in een dictatuur, kennen geen rollende tanks en kolonels met zonnebrillen. Toch is het volledig uit de hand gelopen. NL heeft op de verkeerde partijen gestemd. Nu zo langzamerhand de schade duidelijk wordt aan onze gezondheid en leefomgeving, verzet de maatschappij zich via datzelfde democratische systeem. Dat zijn dan regels. En nu komen daar slechte prijzen in een internationale markt bij. Een kat in het nauw maakt rare sprongen en de hoofdkat heet Linda Janssen. Het ware slimmer geweest van die kat met al die zgn FTE-ers op basis van argumenten het gesprek aan te gaan. Op basis van argumenten en niet obv macht, want die is voor deze industrie tanende. En dat is even wennen en een betere begeleiding van de PR- mensen had dit kunnen voorkomen.

Geef een reactie