GGD houdt vast aan afstand van 250 meter tussen veehouderij en woning

De GGD houdt vast aan een minimale afstand van 250 meter tussen een veehouderij en een woning.

In de directe omgeving van een veehouderij is sprake van een dusdanige blootstelling aan fijnstof, geur en endotoxinen dat er gezondheidseffecten kunnen optreden, aldus de landelijke GGD-werkgroep intensieve veehouderij in het Tijdschrift Milieu, editie mei 2015. Vanuit gezondheidsperspectief is daarom een minimumafstand van 250 meter wenselijk, stelt de werkgroep.

De GGD vindt dat op basis van de huidige kennis deze norm in het hele land als uitgangspunt gehanteerd kan worden bij nieuwe situaties. Daarmee bedoelt de GGD de vestiging van een nieuw bedrijf, alsmede uitbreidingen waarvoor het bestemmingsplan herzien moet worden.

De GGD heeft al eerder gepleit voor een afstandsnorm van 250 meter en herhaalt dat pleidooi nu op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten. Wat betreft geurhinder stelt de GGD vast dat de vier typen bedrijven die zijn doorgerekend, geen van alle binnen de 250 meter kunnen voldoen aan een norm van 6 odeur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *