Gemeenten moeten vergunningen geregeld actualiseren

Gemeenten moeten ook onder de nieuwe Omgevingswet vergunningen van veehouderijen geregeld tegen het licht houden. Deze actualiseringsplicht houdt in dat veehouderijen, bijvoorbeeld wanneer zij overlast veroorzaken, verplicht kunnen worden best beschikbare technieken toe te passen.

In het Besluit Activiteiten Leefomgeving wordt gesproken over een ”specifieke zorgplicht”. Het bevoegd gezag kan naleving eisen van het artikel dat het gebruik van best beschikbare technieken voorschrijft, en daarbij zo nodig overgaan tot handhaving.

Aan deze actualiseringsplicht zitten wel wat juridische haken en ogen. De Raad van State heeft daarover onlangs een uitspraak gedaan.
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=93327&summary_only=&q=

Voor meer juridische kanttekeningen, lees de blog van Franca Damen
https://www.kneppelhout.nl/actueel/uitspraak-rvs-over-onderzoeks-en-actualiseringsplicht-vergunningen

Tijdens de evaluatie Wet Geurhinder Veehouderij is door alle deelnemende partijen aangedrongen op de totstandkoming van een zogeheten Handreiking Best Beschikbare Technieken (BBT). De werkgroep Max 5 odeur, die aan de evaluatie heeft deelgenomen, was voorstander van een wettelijke verankering van deze handreiking.
Aan de handreiking is gedurende een jaar gewerkt. Vertegenwoordigers van omgevingsdiensten, sector, GGD en burgers waren daarbij betrokken. Begin december 2017 kregen zij het bericht dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat afziet van een handreiking. De mogelijkheden om stankoverlast te bestrijden, zijn te beperkt.
Zie bericht 14 december.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *