Burgergroepen: overheid moet ingrijpen in ontspoorde veehouderij


(Foto Google Earth)

De veehouderij in Nederland is volledig ontspoord. De rijksoverheid moet ingrijpen, de bedrijven aanzienlijk verkleinen en duidelijke normen stellen. Die normen moeten omwonenden beter beschermen tegen stank, lawaai en gezondheidsschade.

In een brief aan de nieuwe minister van landbouw en staatssecretaris van milieu laten 56 burgergroepen uit het hele land een noodkreet horen. Deze ‘buren van de boeren’ vinden dat de bewindslieden Carola Schouten (LNV) en Stientje van Veldhoven (I&M) in deze regeerperiode orde op zaken moeten stellen. De burgergroepen hebben geen vertrouwen in het vermogen van de sector om zelf ingrijpende veranderingen teweeg te brengen. Er zijn al teveel rapporten verschenen over verduurzaming van de veehouderij. Ondertussen stapelen de misstanden en schandalen zich op.

Stop op mestverwerking
In hun brief doen de burgergroepen 20 concrete voorstellen die op korte termijn moeten leiden tot een verbetering van het leefklimaat in het buitengebied en de dorpen. Een van de voorstellen betreft een voorlopige stop op mestverwerkingsinstallaties. Een ander voorstel is om gecombineerde luchtwassers per direct van de lijst emissie-reducerende technieken te halen. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat het rendement van deze installaties tegenvalt.

Industrie
Niet alleen in Brabant en Limburg, ook elders zijn burgers de dupe van een verdergaande schaalvergroting en intensivering van de veehouderij. Deze bedrijfstak is uitgegroeid tot een industrie, zonder dat deze als zodanig wordt behandeld. Lokale overheden blijken in vergunningtrajecten niet opgewassen tegen gewiekste en intimiderende agrarische adviesbureaus. Omgevingsdiensten missen de expertise om industriële activiteiten te beoordelen, te controleren en handhavend op te treden. In de sector is sprake van een diepgewortelde cultuur waarin overtreding van wetten als normaal wordt beschouwd.

Tweede Kamer
Alleen een rijksbeleid met strakke kaders, primair gericht op bescherming van volksgezondheid en milieu, kan  een einde maken aan een volledig uit de hand gelopen veehouderij. Provincies en gemeenten zijn daar niet toe in staat. De burgergroepen richten zich met hun noodkreet ook tot de Tweede Kamer. Zij vragen om een hoorzitting over de voorgestelde maatregelen.

Brief aan de minister van Landbouw en staatssecretaris Infrastructuur en Milieu

Klik hier voor de reactie van het ministerie

3 gedachten over “Burgergroepen: overheid moet ingrijpen in ontspoorde veehouderij

 1. Wij wonen in wijk het Westend in Oisterwijk op 220 m. van een varkensboer.
  Er is veel stankoverlast en er wordt veel gemeld bij de omgevingsdienst.
  Heel vaak komt de omgevingsdienst ter plaatse….maar meestal duurt het lang voordat ze ter plaatse zijn en is de overlast veel minder of ze ” ruiken niets” op de plek waar ze controleren.
  Dan wordt er aan de gemeente doorgegeven ” ter plaatse geweest,geen overlast geconstateerd”
  Hier wordt je moedeloos van en het melden van mestlucht wordt steeds minder maar de overlast blijft.
  De boer heeft inmiddels ook een mestverwerker op zijn erf gebouwd,hij heeft nog twee bedrijven elders,al de mest van zijn andere bedrijven komt naar het bedrijf in Oisterwijk.
  Nu heeft de boer goedkeuring om met 10.000 varkens uit te breiden.
  Wij,de wijk ” het Westend” ziet dit met angst en beven toe.
  Er is nu een vereniging van omwonende opgericht met de hoop dat wij de boer kunnen tegenhouden.
  Want het gebeurd met grote regelmaat dat de wijk wordt ondergedompeld in een wolk van amoniak en varkensmest lucht.

 2. Ministerie van Landbouw is er alleen maar voor om de agrarier maximaal van dienst te zijn, ongeacht de overlast en risico’s voor de burger.
  Alle sympatiek lijkende opmerkingen van de rijksoverheid is er alleen maar om de burger zo koest en onmondig mogelijk te maken.

 3. in ons groenste dorp van Nederland Dalfsen nu het stinkenste dorp, komen maar weinig bewoners in actie bang om de reacties van boeren ze zijn erg geweldadig en intimiderend.

Geef een reactie