Aanscherpen vergunningen mogelijk zonder revisievergunning

Gemeenten en provincies kunnen elk moment besluiten een vergunning van een veehouderij aan te scherpen. De huidige regelgeving verplicht ze zelfs geregeld te kijken of vergunningen voldoen aan technische vereisten en beschikbare technieken.

Dit schrijft minister Schultz van het ministerie van Infrastructuur en Milieu op vragen uit de Tweede Kamer. SP-lid Laçin had gevraagd naar de gevolgen van het uitstel van de invoering van de Omgevingswet. Wat te doen bijvoorbeeld met een bedrijf dat strenger aangepakt moet worden om schadelijke effecten voor het milieu te voorkomen?
Volgens Schultz is het nu al mogelijk om zonder het middel van revisievergunningen bestaande vergunningen te wijzigen en aan te scherpen. Schultz verwijst in haar antwoord naar artikel 2.30 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *