Stinkende mestverwerker Den Ouden stil gelegd

Mestverwerker Den Ouden in Helmond is stil gelegd na aanhoudende klachten over stankoverlast. De directie van het bedrijf heeft daar op aandringen van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant toe besloten. Afgelopen dagen heeft de dienst circa 100 meldingen gekregen van omwonenden dat de stank niet te harden was.

De mestverwerker is al geruime tijd een bron van grote ergernis voor de inwoners van de wijk Brouwhuis. Ze ondervinden erg veel hinder van de stinkende mestverwerker. Maatregelen hebben tot dusver niet geholpen. In april van dit jaar oordeelde de rechter dat Den Ouden de opgelegde maatwerkvoorschriften diende te accepteren.

Update 11 augustus 2018
Het stil leggen van de mestverwerker Den Ouden was van korte duur: de installatie is weer opgestart en veroorzaakt ook weer stank. Omroep Brabant meldt dat er al weer 70 klachten zijn binnen gekomen bij de Milieu Klachten Centrale.

Update 20 augustus 2019
De mestverwerker Den Ouden is opnieuw stilgelegd. Wethouder Maas van de gemeente Helmond begint zo langzamerhand wanhopig te worden.”De buurt vecht tegen de bierkaai”, zegt ze tegen Omroep Brabant. De provincie heeft weliswaar dwangsommen opgelegd,maar die worden nu weer aangevochten door de eigenaar van de mestverwerker. “De provincie is het bevoegd gezag. De omgevingsdienst de handhaver. Ik kan alleen druk uitoefenen en indringende gesprekken voeren met de provincie en de omgevingsdienst. Gelukkig voelen ze nu de urgentie om meer te handhaven”, aldus Maas. ”Duizenden inwoners zitten al jaren in de stank”, merkt ze op.

Update 30 augustus 2019
Den Ouden belooft beterschap. Wethouder Antoinette Maas (GroenLinks) zegt in het Eindhovens Dagblad: „Ik heb sinds donderdagavond echt het gevoel dat Den Ouden werkt aan oplossingen, ook wat betreft het productieproces. Dit is belangrijk; het gaat om meer dan een hogere schoorsteen en om de juiste volgorde van maatregelen.”

Update 24 maart 2020
Gemeente en provincie moeten toegeven dat ze zich vergist hebben in de goede bedoelingen van Den Ouden. Het bedrijf krijgt strengere eisen opgelegd. De geurnormen worden aangescherpt. De schoorsteen moet worden verhoogd en het bedrijf moet continue geur gaan meten.
Lees ook: https://www.max5odeur.nl/wethouder-helmond-erkent-historische-vergissing-mestverwerker/