Tijdige stalcontrole voorkomt stankoverlast

Gemeenten kunnen vrij eenvoudig een hoop stankoverlast voorkomen door nieuwe of vernieuwde stallen te controleren voordat ze in gebruik worden genomen.

Gemeenten hebben een dergelijke bevoegdheid en kunnen in voorschriften opnemen dat stallen pas in gebruik mogen worden genomen als alles in orde is. Bij een dergelijke controle zou moeten worden nagegaan of alle vereiste voorzieningen in de stal, zoals luchtwassers of mestbandbeluchting, aanwezig zijn en goed functioneren.

Nu laten gemeenten een dergelijke controle vaak achterwege, zoals onder meer blijkt uit het voorbeeld van de pluimveehouderij in het Groningse Wagenborgen, gemeente Delfzijl. Daar kon vleeskuikenhouder Jasper Koning ongehinderd zijn gang gaan en zijn stallen vullen met 125.000 kippen zonder dat hij twee luchtwassers had geïnstalleerd. De stank is er sindsdien niet meer te harden. Omwonenden hebben de gemeente zover gekregen dat er ingegrepen wordt: Koning heeft een forse dwangsom aan zijn broek hangen van 30.000 per week. Op 26 mei moeten de luchtwassers geïnstalleerd zijn.

Ook in Friesland stinkt het

Niet alleen de varkens in Brabant en de kippen in Limburg en de Gelderse Vallei veroorzaken stankoverlast, ook de vleeskuikens en drie mestvergisters van Tjep Jorritsma in het Friese Tzummarum kunnen er wat van. Vlakbij de Waddenzee, waar je een lekker, fris ruikend briesje zou verwachten, vergaan omwonenden al geruime tijd van de stank.

De gemeente Franekeradeel heeft al jaren weet van deze overbelaste situatie, maar verleende de ene na de andere vergunning voor dit inmiddels 417.500 kippen tellende bedrijf. Al twintig jaar gelden verstrekte de gemeente een vergunning voor 340.000 vleeskuikens. Het bedrijf verziekt niet alleen de leefomgeving, maar met een uitstoot van 15.440 kg ammoniak per jaar ontkomen de nabij gelegen Waddenzee en de vegetatie van de duinen op de Waddeneilanden op den duur ook niet aan de afbraak van biodiversiteit. Aantasting van het door de Unesco tot werelderfgoed uitgeroepen natuurgebied is onvermijdelijk, ook al stelt de provincie in een recent verschenen NB-wet vergunning dat het wel meevalt.

Omwonenden van de Hoarnestreek en Sedijk laten steeds krachtiger van zich horen:  ze melden geregeld een penetrante kippengeur. Ze hebben last van longproblemen, hoofdpijn en neusklachten.

Lees meer in Je zult er maar wonen