Kaart brengt stank Brabant in beeld

stank in BrabantIn Brabant is op zeer veel plaatsen het leefklimaat ten gevolge van stank uit veehouderij ongezond. Dat blijkt uit de kaart die de provincie Brabant openbaar heeft gemaakt via de Atlas leefomgeving.
De stankkaart is gemaakt aan de hand van GES scores (Gezondheids Effect Screening-scores), gebaseerd op een bepaalde kans op geurhinder. Heel veel plaatsen hebben een GES-6 score (rood). Dat is de op een na hoogste score. De scores zijn zo hoog omdat de geurbelasting veroorzaakt door diverse veehouderijen bij elkaar is opgeteld. Door deze zogeheten cumulatie te berekenen ontstaat er een reëel beeld van de werkelijk ervaren geurhinder.

De Atlas Leefomgeving bestaat al langer. Nieuw is dat daar nu acht Brabantse gezondheidskaarten aan zijn toegevoegd.  Waaronder de stankkaart. In een toelichting staat: in Noord-Brabant hebben partijen (Brabantberaad) een traject ingezet naar een zorgvuldige veehouderij in 2020. Een veehouderij die in balans is met zijn omgeving. Veehouderijen die hun stallen uitbreiden moeten eerst aantonen dat daardoor de optelling van de geurhinder met andere veehouderijen niet te hoog wordt. De GES-kaarten zijn een hulpmiddel om snel inzichtelijk te krijgen waar de knelpunten liggen van geurhinder.

Wil je de kaarten bekijken, ga dan naar www.atlasvandeleefomgeving en klik op ”Kaarten”

Kippenboer belooft minder stank; tegendeel is waar

Noem het een leugentje om bestwil. Houder van vleeskuikens Henk Kluin in Terwolde belooft omwonenden van zijn bedrijf aan de Bekendijk in Terwolde beterschap. Ook al gaat hij van 88.000 naar 152.000 kippen, ”de stank zal minder worden”, zegt hij in dagblad de Stentor. De feiten spreken hem tegen. De geuremissie neemt toe van 21.280 ou/m3 naar 36.624 ou/m3, zo blijkt uit notitie Reikwijdte en Detailniveau die hij voor zijn bedrijf heeft laten opstellen. Een toename van de stank met 75%.

Lees meer in de rubriek Je zult er maar wonen