Brabant op zoek naar draagvlak mestverwerking

De provincie Brabant gaat op zoek naar draagvlak voor mestverwerking. Burgers, natuurorganisaties, boeren en gemeenten zullen de komende maanden met elkaar een dialoog voeren.

Gedeputeerde Annemarie Spierings spreekt liever over mestverwaarding dan over mestverwerking. ”We willen in Brabant een stap verder gaan en de mineralenkringlopen sluiten. We willen naar een circulaire economie waarbij mestverwaarding op een gezonde en veilige manier plaatsvindt.”

Door anders naar mestverwerking te kijken, hoopt ze de tegenstanders mee te krijgen. Er is op dit moment een bouwstop op nieuwe mestverwerkingsfabrieken in afwachting van het provinciaal mestbeleid.