Luchtwassers doen niet wat ze beloven

Luchtwassers met zogenaamd hoge rendementen, nemen veel minder geur weg dan in rapporten van fabrikanten is aangegeven. Reducties van maximaal 30 tot 40% zijn haalbaar. Hogere reducties worden door geurexperts als niet realistisch beschouwd.

Dit blijkt uit een vergelijking van twee geuronderzoeken. Het ene onderzoek is in 2013 uitgevoerd door GGD/IRAS *), het tweede dateert van 2001 en werd gedaan door PRA Odeurnet. Uit het recente onderzoek kwam naar voren dat veel meer mensen geurhinder ervaren, dan in 2001 werd vastgesteld. Dat verschil is voor een deel toe te schrijven aan de toename van luchtwassers in de veehouderij. Daardoor zou je verwachten dat de geurhinder is afgenomen.. Maar als luchtwassers met hoge geurreducties in de praktijk niet doen wat ze beloven, ontstaat er vanzelf een discrepantie tussen de berekende en feitelijke geurbelasting.

Het RIVM stelt naar aanleiding van de vergelijking tussen de twee onderzoeken vast dat de rendementen van luchtwassers die in de berekeningen van geuremissies worden toegepast, in overeenstemming moeten zijn met de praktijk. De rendementen van luchtwassers verschillen nogal: er zijn er die volgens de beschrijving 30% van de geur verwijderen, maar er zijn er ook die op papier 70% van de geur verwijderen, zoals de biologische luchtwasser voor varkensstallen BWL 2012.07.V2 .

Vanaf 1 januari 2016 moeten de gegevens van luchtwassers op veehouderijen dagelijks worden geregistreerd. In deze registratie zijn echter geen metingen van het werkelijke rendement opgenomen.

*) Het grootschalig onderzoek in 2013 is uitgevoerd door GGD Brabant en Zeeland en het Institute for Risk Assesment Sciences (IRAS) van de Universiteit van Utrecht.  Zie Stank veehouderij lange tijd onderschat

Inwoners Bergeijk in opstand tegen komst megastallen

Inwoners van de gemeente Bergeijk maken zich grote zorgen over de komst van een bedrijf met 144.000 vleeskuikens in Riethoven, 75.000 nertsen in Luyksgestel en 8.000 varkens in De Pielis.

Op dinsdag 22 september 2015 komen ze bijeen in theater de Kattendans aan de Eerselsedijk 4 in Bergeijk.Jos van de Sande, voormalig arts en regiodirecteur van de GGD Hart van Brabant, en oud-huisarts Jan Hoevenaars zullen ingaan op de schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

De organisatie is in handen van:

  • Werkgroep Pielis uit balans
  • Stichting Milieuwerkgroep Kempenland, Bergeijk
  • Stichting Groen Kempenland.

Een van de deelnemers meldt na afloop:
”De avond is vol spanning verlopen. Vertegenwoordigers van de intensieve veehouderij waren present, inclusief partners. De bedoeling was duidelijk de avond te verstoren en de sprekers onderuit te halen. Ze waren vroeg gekomen zodat ware belangstellenden geen plaats meer hadden in het zaaltje. Het waren vooral de mensen van de agrarische natuurvereniging Pielis in Balans, mede opgezet door ZLTO en provincie en waterschap, die de avond hebben verpest. Een natuurvereniging, die kan toch niet tegen de gezondheid van de mens en tegen de natuur zijn? Erg triest dat deze veehouders zo makkelijk over andermans gezondheid heenstappen.”