Stank ontbreekt in onderzoek naar duurzaamheid eieren

In het onderzoek naar de vraag ”wat is het meest duurzame ei?” is de mate van stank die wordt veroorzaakt door verschillende bedrijfstypen niet meegenomen.
De onderzoekers hebben wel gekeken naar de emissies van ammoniak, CO2, fosfor, zwaveldioxide, nitraat en fijnstof. Uit een vergelijking van deze gegevens blijkt de zogeheten verrijkte kooi drie keer zo duurzaam als een systeem waarin kippen kunnen scharrelen, naar buiten kunnen en biologisch worden gehouden. Ook wanneer naar alle factoren wordt gekeken – dierenwelzijn, voedselveiligheid, milieu, economie, gezondheid – komt de verrijkte kooi als beste uit de bus: dit systeem is 20% duurzamer dan een systeem met vrije uitloop.
Het onderzoek, uitgevoerd door Wageningen Universiteit/RIKILT, LEI en Biometris, bevat geen leuke boodschap voor organisaties als Wakker Dier en de Dierenbescherming. De systemen die op dit moment dankzij hun acties maatschappelijk gezien op veel steun kunnen rekenen (scharrel, vrije uitloop en biologisch), blijken volgens de onderzoekers een stuk minder duurzaam dan het systeem waarbij kippen iets meer ruimte hebben dan in de inmiddels verboden legbatterij. De verrijkte kooi is iets groter en hoger, er zit een zitstok in en een kleine nestruimte. Biologische eieren scoren vooral goed als gekeken wordt naar het inkomen van de boer, het energieverbruik en dierenwelzijn.
De onderzoekers hebben het ”welzijn en de gezondheid van mensen” meegewogen in het onderzoek. Daarbij hebben ze gekeken naar het welzijn van de boer, de portemonnee van de consument, de kans op besmetting met vogelgriep, de mate waarin mensen in aanraking komen met waterstofsulfide, de emissie van ammoniak en het gebruik van chemische middelen. Stank hebben ze buiten beschouwing gelaten.

Bron: Poultry Science-2015-van Asselt-1742-50

”Bespottelijk” idee in Brabant

”Bespottelijk” noemt het Brabantse statenlid Hagar Roijackers (GroenLinks) het idee om burgers te laten meebetalen aan de bestrijding van stankoverlast van veehouderijen. Zij doet haar uitlatingen in het Brabants Dagblad.

Het idee zou al serieus zijn voorgelegd aan omwonenden die hinder ondervinden van stank in de Peel en de Kempen. Volgens het Brabants Dagblad zou het gaan om bedragen van €10.000. Het idee is onder meer geopperd in de zogeheten urgentieteams, waarin diverse partijen waaronder de Brabantse Milieu Federatie samenwerken om tot oplossingen te komen van grote knelpunten. Directeur Nol Verdaasdonk neemt echter afstand van het plan.

Het oplossen van stankoverlast is vaak een kostbare aangelegenheid. Veehouders die de zorg voor een schone leefomgeving niet in hun kostprijs hebben opgenomen, komen voor investeringen te staan, waar ze op dit moment misschien wel helemaal geen geld voor hebben. Een beetje luchtwasser kost €60.000 plus €2000 op jaarbasis aan elektriciteitskosten.

Bron: Brabants Dagblad, 5 augustus 2015