Provincie Limburg wil liever maatwerk dan verlaging geurnormen

De Provincie Limburg heeft in een gezamenlijke brief met de boerenorganisatie LLTB aangegeven bevreesd te zijn voor de gevolgen van een eenzijdige verlaging van de geurnormen. Met de brief, gericht aan de de voorzitter en projectleider van de werkgroep evaluatie geurregelgeving, hopen Provincie en agrarisch bedrijfsleven strengere geurnormen te voorkomen.

Bij die evaluatie is het Inter Provinciaal Overleg betrokken, maar Limburg kiest ervoor een eigen geluid te laten horen. ”Gemeenten kunnen met de huidige normen uit de Wet Geurhinder Veehouderij voldoende maatwerk leveren en zo nodig zelf aangescherpte normen vaststellen”, aldus de brief. ”Bij die gemeentelijk afweging is het ook beter mogelijk om rekening te houden met andere aspecten bij ervaren geurhinder, bijvoorbeeld reeds bestaande stress (niet landbouw gerelateerd) en andere hinder (zoals geur van andere bronnen, zoals riolering of industrie en verkeerslawaai)”.

Provincie Limburg en LLTB verwachten meer van de inzet van zogeheten Best Beschikbare Technieken. ”Deze moeten moeten worden ingepast in het investeringsritme van het bedrijf. De keuze zal afhankelijk zijn van het integrale – optimale- effect voor de belangrijkste luchtemissies. Niet alles kan of kan direct. Inpassing in een bedrijfsplan is gewenst.”

De Provincie Limburg en LLTB willen een aanpak waarbij de ondernemer gestimuleerd wordt en zijn tegen een afschaffing van de zogeheten 50%-regeling, waarbij een verlaging van geuremissie voor 50% mag worden omgezet in uitbreiding van het bedrijf. Voorlopers moet je de ruimte die ze creëren niet direct afnemen, vinden Provincie en LLTB. ”Om die reden zijn wij ook voor het behoud van de huidige 50% regeling in enige vorm.”

Stank in de Limburgse Peelgemeenten
Stank uit veehouderijen is in het noorden van Limburg een groot probleem. Vooral in de Peelgemeenten in Limburg is het bar, zo blijkt uit het feitenonderzoek dat door studenten van de HAS in opdracht van de gemeente Venray is uitgevoerd. Nederweert spant de kroon met 13.753 inwoners die meer dan 10 odeur over zich heen krijgen. Daar zitten 304 inwoners in een enorme stank van meer dan 50 odeur. Horst aan de Maas is een slechte tweede, met 7.475 inwoners die meer dan 10 odeur moeten verdragen, waarvan 554 inwoners zijn blootgesteld aan meer dan 50 odeur. Niettemin heeft het gemeentebestuur van Horst aan de Maas onlangs ingestemd met uitbreiding van een biogasinstallatie, ook al zijn er inwoners die stankoverlast ervaren.
Het grootste aantal inwoners dat is blootgesteld aan meer dan 50 odeur, bevindt zich in Venray: 731. Venray is koploper in de hoogste odeurklassen.

Brief provincie Limburg en LLTB