Je zult er maar wonen

Op deze pagina maken we kennis met mensen die last hebben van stankhinder door omliggende veestallen en wat we mogen verwachten van de politiek en van de rechter.
Cruciaal is dat mensen die stankhinder ondervinden in actie komen. Er kan meer bereikt worden dan je denkt. Ook al zit je al 10 jaar in de stank . . .

EXIT: STANK OP DE KAART

KAART NU ZELF DE STANKOVERLAST AAN BIJ JE GEMEENTE.

De app Stank-op-de-kaart heeft dik drie jaar gedraaid. Er zijn in die tijd zo’n 12.000 meldingen gedaan door mensen die last hadden van de veehouderij. Het is nu duidelijk dát het stinkt. En het is ook glashelder wáár het stinkt. De app heeft zijn werk gedaan. De mensen die in de stank zitten worden een beetje klaagmoe. En de chief-app zelf was er onderhand ook een beetje mee klaar. Daarom. Het is nu tijd om de stank zelf bij je gemeente aan te kaarten. En zet daarbij dan vooral in op minder snavels en staarten. Want meer technologie? Dat werkt domweg nie.

De problemen met stankoverlast zijn onhoudbaar

Conflict na conflict in het buitengebied om varkensbedrijven: ‘De mensen trekken het niet meer’

Lees verder > de Gelderlander

Bijdragen van lotgenoten

  • De buren van De Heijderhoeve in Zeeland
    In het Brabantse plaatsje Zeeland komt aan de Peelweg een varkenshouderij met 17.000 varkens: de Heijderhoeve. ”Daarnaast zijn er nog eens zo’n 3000 varkens. Iets meer naar links: een koeienbedrijf met zo’n 350 beesten, en er komt nog een varkensbedrijf. Nog iets verder naar links: een grote geitenhouderij met 3000 geiten. En helemaal links nog … Lees verder
  • De buren van Bosweg 3 in Deurne
    Uit de ledenbrief van Stopdestank van mei 2021 In het buurtschap aan de Bosweg is het leefmilieu slecht door uitstoot van intensieve veehouderijen. De gemeente Deurne erkent dat. Toch stemt het college van B&W in met de uitbreiding van de kippenmesterij van Van den Berg Bosweg BV met 80.000 dieren aan Bosweg 3. Daardoor komt … Lees verder


De stankoverlast op het platteland neemt nog steeds met de dag toe door nieuwe vergunningen voor nieuwe megastallen.

Uit de Correspondent

Je ziet die 11,4 miljoen varkens in Nederland niet maar je ruikt ze wel


Zembla besteedde uitgebreid aandacht aan de overlast in Deurne en de horror wet WGV : Wet geurhinder Veehouderij uitt 2005, die nooit aangenomen had mogen worden.

uit Zembla Stank en Strijd

Gelukkig haalde ZEMBLA de minister van LNV en de staatssecretaris IenW naar Deurne, die toezegden iets aan de situatie te gaan doen.
Maar eerst onderzoek wilden doen, waar hebben we dat meer gehoord.

Van de politiek hoeven we niet veel te verwachten


De staatsecretaris IenW, mevrouw Heijnen zei al direct na binnenkomst op een werkbezoek::

Still uit Zembla Stank en Strijd.

Gelukkig werd ze onmiddellijk tegengesproken door Cor: “dat is grote onzin”


In de 2e kamer wordt een motie van Tjeerd de Groot om de stankoverlast in woongebieden te beperken tot 3 Odeur weggestemd door een meerderheid..

De meerderheid van de 2e kamer laat de huidige en toekomstige omwonenden in de kernen rustig in de stank zitten.

En de veeteelt lobby is goed georganiseerd.

De veehouderij pleit voor zelfregulatie.

Geef een ondernemer heldere doelen aangaande geurhinder en laat hem of haar zelf bepalen hoe deze doelen behaald worden. Dat is het pleidooi van de POV in november 2022 bij de Tweede Kamer neergelegde.

POV weet natuurlijk best dat, zolang er geen betrouwbare en snelle meetmethode is, de oplossing voor de problemen prima vooruit geschoven kunnen worden.

Caroline van der Plas interviewt kopstukken uit de varkensindustrie.

De POV pleit voor één geluid van de varkensfokkerij tegenover oprukkende tegenstanders

uit Pigbusiness Jaarvergadering

Gelukkig geven veel mensen op deze site commentaar op het fake nieuws


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *