Pluimveehouderij wil emissies gaan meten

De regiegroep emissie-arme pluimveehouderij  gaat een onderzoeksproject in gang zetten naar effectieve en betaalbare meetsensoren om daarmee veel gerichter (op bedrijfs- en stalniveau) emissies en reductie van emissies te kunnen meten.

Door beter inzicht te hebben in factoren die emissies helpen ontstaan, beperken en voorkomen, kan een pluimveehouder afgewogen keuzes maken in zijn bedrijfsvoering voor een betere leefomgeving en stalklimaat. De regiegroep – een initiatief van de sector zelf – wil een integrale verduurzaming van de pluimveehouderij. Daarbij worden bij voorkeur meerdere problemen met één maatregel aangepakt: fijnstof, geur, ammoniak en endotoxinen.

Middels onderzoek en innovatie wordt gezocht naar effectieve en efficiënte oplossingen voor zowel nieuwbouw als bestaande stallen, waarbij het uitgangspunt is het stalklimaat te optimaliseren en emissies te minimaliseren. Een gezond stalklimaat is immers zowel goed voor de kippen, pluimveehouders en hun medewerkers, als omwonenden; een win/win/win-situatie, aldus de regiegroep op pluimveeweb.nl

De staatssecretarissen Dijksma en Van Dam hebben op 1 juni bekend gemaakt dat bestaande pluimveestallen binnen tien jaar vijftig procent minder fijnstof moeten uitstoten. Nieuwe stallen moeten naar een reductie van zeventig procent. Het volgende kabinet moet dit in een wet vastleggen, aldus Van Dam en Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer. Wat de referentiedatum wordt, is op dit moment nog niet te zeggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

7 − drie =