Ontwikkelingsbedrijf varkenshouderij versoepelt geurnorm

De geurnorm voor varkensbedrijven die willen uitbreiden en daarbij – in ruil voor toepassing van emissiereducerende technieken – gebruik willen maken van een aanzienlijke korting op varkensrechten, is versoepeld. Het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij, dat gaat over de uitgifte van goedkope varkensrechten, heeft daartoe besloten.

Sinds 20 juli zijn nieuwe emissiefactoren voor zogeheten combi-luchtwassers van kracht. Die zetten de uitbreiding van bestaande varkenshouderijen met luchtwassers grotendeels op slot. Daardoor kunnen minder bedrijven deelnemen aan Regeling Omgevingskwaliteit (ROK), die is ingesteld om varkenshouderijen onder voorwaarden te laten uitbreiden. Een van die voorwaarden was dat de geurbelasting op woningen buiten de bebouwde kom niet hoger uit zou komen dan 5 odeur.

Het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij, verantwoordelijk voor uitvoering van de ROK, heeft nu de geurnorm verhoogd van 5 naar 8 odeur. Het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij gaat ervan uit dat er met 8 odeur nog altijd geen sprake is van geuroverlast.

De ROK is een initiatief van de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij, waarin varkensbedrijven, banken en ministerie van LNV nauw samenwerken. Het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij beschikt over 43.222 varkensrechten. Deze worden voor het eind van het jaar verdeeld onder de deelnemers aan de ROK.
Bron: Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij

1 thought on “Ontwikkelingsbedrijf varkenshouderij versoepelt geurnorm

  1. Hier blijkt weer eens uit dat ze het ook nooit zullen leren!
    In de voorwaarden staat duidelijk, dat er geen sprake mag zijn van geurhinder en dat moet gelden voor elke burger. Een burger in het buitengebied is geen derde rangsburger. Leven in een omgeving met 5 odeur stankhinder is al heel ongezond en daar moeten we het fijnstof, secundair fijnstof, endotoxinen, overige toxische stoffen en de stikstofoxiden uit het verkeer nog bij optellen.

    Hoe kijkt de ingestelde commissie geurhinder Biesheuvel naar deze eenzijdige aanpassing.

    Namens het bestuur van de Vereniging Westend en Omwonenden in
    Oisterwijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

8 − 5 =