Luchtwassers doen niet wat ze beloven

Luchtwassers met zogenaamd hoge rendementen, nemen veel minder geur weg dan in rapporten van fabrikanten is aangegeven. Reducties van maximaal 30 tot 40% zijn haalbaar. Hogere reducties worden door geurexperts als niet realistisch beschouwd.

Dit blijkt uit een vergelijking van twee geuronderzoeken. Het ene onderzoek is in 2013 uitgevoerd door GGD/IRAS *), het tweede dateert van 2001 en werd gedaan door PRA Odeurnet. Uit het recente onderzoek kwam naar voren dat veel meer mensen geurhinder ervaren, dan in 2001 werd vastgesteld. Dat verschil is voor een deel toe te schrijven aan de toename van luchtwassers in de veehouderij. Daardoor zou je verwachten dat de geurhinder is afgenomen.. Maar als luchtwassers met hoge geurreducties in de praktijk niet doen wat ze beloven, ontstaat er vanzelf een discrepantie tussen de berekende en feitelijke geurbelasting.

Het RIVM stelt naar aanleiding van de vergelijking tussen de twee onderzoeken vast dat de rendementen van luchtwassers die in de berekeningen van geuremissies worden toegepast, in overeenstemming moeten zijn met de praktijk. De rendementen van luchtwassers verschillen nogal: er zijn er die volgens de beschrijving 30% van de geur verwijderen, maar er zijn er ook die op papier 70% van de geur verwijderen, zoals de biologische luchtwasser voor varkensstallen BWL 2012.07.V2 .

Vanaf 1 januari 2016 moeten de gegevens van luchtwassers op veehouderijen dagelijks worden geregistreerd. In deze registratie zijn echter geen metingen van het werkelijke rendement opgenomen.

*) Het grootschalig onderzoek in 2013 is uitgevoerd door GGD Brabant en Zeeland en het Institute for Risk Assesment Sciences (IRAS) van de Universiteit van Utrecht.  Zie Stank veehouderij lange tijd onderschat

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

6 − vijf =