Honderd omwonenden tegen mestvergister Haaften

Meer dan 100 omwonenden van de toekomstige, grote mestvergister aan de Graaf Reinaldweg in Haaften hebben, gesteund door de Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland, een zienswijze ondertekend. Daarin geven ze aan waarom ze de mestvergister niet willen.
De directe aanleiding was het ter inzage leggen van het Mer -beoordelingsbesluit door de Stichting Biomassa Hellouw, een initiatief van Henk en Kees van Noord.
Het project is volgens de omwonenden niet duurzaam, niet winstgevend, en slecht voor het milieu. Burgers worden op grond van onvolledige en onjuiste informatie opgeroepen om te participeren in het project, dat in een vergister biogas wil opwekken met mest en bermmaaisel.
Ook de agrariërs die mest leveren en digestaat (restant van de mest die overblijft na vergisting) terugkrijgen worden gewaarschuwd dat de verschraling van de mest slecht is voor hun grond. Doordat bermgras wordt toegevoegd is verontreiniging van de digestaat in de praktijk regelmatig aan de orde.
In de mest worden bovendien veel bacteriën bijeengebracht uit verschillende stallen. Het aantal resistente bacteriën neemt toe. In een mestvergister heerst een optimale temperatuur voor de ontwikkeling van varianten die resistent zullen kunnen zijn.

Schade aan de omgeving
De Stichting Leefbaar Buitengebied Gederland laat zien dat een mestvergister vermindering van waarde van woningen in de buurt tot gevolg heeft. Tussen de 10% en 40%, afhankelijk van de afstand. Wie dat gaat betalen is onduidelijk. Wel is het zo dat de eerste 2% schade niet vergoed wordt. Heb je een huis van € 250.000 dan ben je so wie so al € 5000 kwijt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

twee + 10 =