Brabants Burgerplatform stelt ”Handvest Burgerrechten” op

Het Brabants Burgerplatform Minder Beesten heeft een ”Handvest Burgerrechten” opgesteld. In dat handvest is weergegeven waar burgers op het platteland recht op hebben:

 1. Gezondheid doorslaggevend in ruimtelijk beleid
 2. Herstel kwaliteit lucht, bodem en water
 3. Continue monitoring en directe attendering bij zoönose-risico
 4. Directe en adequate maatregelen bij uitbraak van een zoönose
 5. Liefst lokale circulaire veehouderij in balans met behoeften van bodem en bevolking
 6. Substantiële krimp van de veestapel, te beginnen in dichtbevolkte veedichte gebieden
 7. Veilige afstanden tussen veehouderijbedrijven en burgerwoningen
 8. Strengere emissie-eisen bij grotere veedichtheid
 9. Dialoog vanaf het begin bij initiatieven in de directe leefomgeving
 10. Lik-op-stuk handhaving bij fraude en overschrijding van normen

Het Handvest Burgerrechten is op 11 maart aangeboden aan de Statenleden van de Provincie Brabant die in Deurne deelnamen aan het debat over veehouderij, leefbaarheid en gezondheid.

1 thought on “Brabants Burgerplatform stelt ”Handvest Burgerrechten” op

 1. Ook ”lik op stuk” inzake zoönosen. En planschade vergoeding! Onmiddellijke verwijdering van vee-fabrieken, die structureel overtreden!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

5 × 4 =