Boeren willen uitstel elektronisch monitoren luchtwassers

Wel meer dieren willen houden met behulp van luchtwassers, waardoor er minder uitstoot van ammoniak, fijnstof en geur zou zijn. Maar als het erop aan komt geen rekening en verantwoording afleggen. Dat is wat de Nederlandse Vakbond van Varkenshouders en de boerenbelangenorganisatie LTO willen.

Elektronische monitoring is al verplicht voor nieuwe luchtwassers, maar voor de oude gaat die verplichting pas per 1 januari 2016 in. Genoemde organisaties hebben bij staatssecretaris Dijksma gevraagd om uitstel. Ze willen ”een stukje lastenverlichting in deze moeilijke periode”. De kosten van het monitoringssysteem zijn 3.500 tot 7.000 euro per installatie, aldus NVV en LTO.

Elektronische monitoring is opgelegd omdat enkele jaren geleden geconstateerd werd dat veel luchtwassers niet aanwezig waren, niet aanstonden of niet goed functioneerden. Omdat het ondoenlijk is om bij elke luchtwasser een ambtenaar neer te zetten, werd gekozen voor een geautomatiseerd systeem waarbij onder meer relevante gegevens (zoals pH, geleidbaarheid van het water, drukval, elektraverbruik en spuiwaterproductie) worden opgeslagen in een elektronische database.

Bij de elektronische monitoring wordt overigens niet gekeken of de rendementen van de luchtwassers op het gebied van geur wel worden gehaald. In het tussenadvies *) van de werkgroep die de evaluatie Wet geurhinder veehouderij ter hand heeft genomen, wordt gepleit voor onderzoek naar de mate van geurreductie van luchtwassers.

*) Tussenadvies brief-bestuurlijke-werkgroep-evaluatie-regelgeving-geurhinder-door-veehouderijen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

1 + acht =